appointment-icon-shadow appointment-icon camera-symbol chat-icon delete demo email-icon fb-blog fb-icon frames-icon get-paid-icon-shadow get-paid-icon gp-blog gp-icon jurnal-icon-shadow jurnal-icon left-cloud li-blog logo-text monkey-head phone-icon pin-icon right-cloud search-icon set-diagnose-icon-shadow set-diagnose-icon test treatment-icon-shadow treatment-icon tw-blog tw-icon upload-icon
Support

VetHotel hjälper till med allt som en hektisk klinik har användning för... 

medan processer strömlinjeformas och information sparas centralt, för bättre kommunikation mellan de anställda. Behandla patienterna snabbare, smartare och mer effektivt.

1. Hantera Bokningar

Med VetHotel är det enkelt att hålla styr på dina tidsbokningar. Delade kalendrar ger personalen ögonblicklig, real-time åtgång till bokningar. Samtidigt som det säkrar överblicken över tillgängliga resurser på en given tidspunkt.

2. Registrera Diagnoser

Patienterna får individuella journaler, där din personal kan registrera information och diagnoser. Att få åtgång till patienternas historik har aldrig varit enklare, än med vårt centrala PMS system för veterinärer.

3. Utför Behandlingar

När en behandling blir utförd, kan detaljerna skrivas in direkt i patientens journal. Personalen kan jämföra nya med tidigare resultat och behandlingar och med bakgrund av detta få en överskådlig överblick över upprepande tendenser..

4. Överblicka
Patientjournaler

Varje patient får sin egen journal, som visar allt en veterinär har behov av att veta. Kika igenom tidigare bokningar, se över diagnoser, lämna noteringar till kollegor eller övervaka effekten av löpande behandlingar... allt från en överskådelig och användarvänlig sida.

5. Skapa Fakturor

VetHotel inkluderar också hantering av fakturor och bokföring. Du kan skriva ut eller e-posta fakturor direkt från systemet. Skriva ut kontoutdrag för betalningar, till kunden. Vi tar hand om bokföringen i förbindelse med behandlingarna och ger dig frihet till att fokusera på att vara veterinär..