appointment-icon-shadow appointment-icon camera-symbol chat-icon delete demo email-icon fb-blog fb-icon frames-icon get-paid-icon-shadow get-paid-icon gp-blog gp-icon jurnal-icon-shadow jurnal-icon left-cloud li-blog logo-text monkey-head phone-icon pin-icon right-cloud search-icon set-diagnose-icon-shadow set-diagnose-icon test treatment-icon-shadow treatment-icon tw-blog tw-icon upload-icon
Support

Välkommen till VetHotel

VetHotel ger din klinik det enda Vet CRM system du någonsin har behov av. Ett intuitivt journalsystem, som är rustat till att strömlinjeforma varje funktion på en hektisk veterinärspraktik.

Skapa överblick på din praktik.

Vår användarvänliga kalender hjälper dig att optimera din tid och dina resurser.
Dela din kalender med de övriga användarna, så alla har en optimal överblick över dagens bokningar.

Lär känna dina patienter 

Den omfattande patientjournalen ger dig och dina medarbetare möjlighet till att registrera all relevant information om en patient.
Patientens tidslinje live uppdaterar alla ändringar som görs och ser till att alla medarbetare, hela tiden har all ny data tillgänglig.

Integrerad fakturering 

VetHotel gör det enkelt för dig att skapa fakturor och att utfakturera dessa. Du kan skapa behandlingar, behandlingspaket, priser och produkter och alla utfaktureringar bokförs i VetHotel.

Snabb tillgång till laboratorietester

Bjud in din laboratoriepersonal till att använda ditt nya CRM system och du får automatiskt meddelande när dina laboratorieförfrågningar kommer i retur. Alla resultat sparas automatiskt i patientens journal.

Snabbt och enkelt!

Oavsett hur liten eller stor praktik du driver, tar VetHotel utgångspunkt från dina behov. Vi har därför designat ett system som hjälper dig att hjälpa andra...på ett enkelt, organiserat och effektivt sätt.

Realtidsinformation

Du får automatisk meddelande om alla handlingar som angår dig i VetHotel. 
Alla meddelanden kan också skickas som SMS eller e-post till användarna.

Inkluderad bokföring 


All bokföring och fakturering är fullt integrerat i VetHotel, på ett intuitivt och användarvänligt sätt. Så slipper du ha ett separat bokföringssystem. Du kan enkelt företa de dagliga bokföringarna och skriva ut relevanta ekonomiutskrifter.